Jimmy Valentin

Jimmy Valentin
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon: 
48 20 07 24
E-mail: 
 • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2008.
 • Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor - VEJ EU, 2008.
 • Trafikplanlægger i COWI, 2007.
 • Trafikplanlægger i Via Trafik, 2001-2007.
 • Ressourceperson for Teknisk Forvaltning i Gladsaxe Kommune, 2004.
 • Civilingeniør med speciale i By- og Trafikplanlægning fra Aalborg Universitet, 2001.

Nøglekvalifikationer

Jimmy Valentin har som trafikplanlægger hos Via Trafik, og ressourceperson hos Gladsaxe Kommune, fået stor erfaring i at udarbejde trafikhandlingsplaner og -projekter samt med kommunal sagsbehandling og beslutningsprocedurer. Jimmy har bl.a. gennemført en lang række opgaver indenfor følgende emner:
 
 • Trafikale handlingsplaner
 • Trafiksikkerhed, herunder trafiksikkerhedsplaner, sortpletudpegning og uheldsanalyser
 • Trafikale konsekvensvurderinger
 • Web-baserede holdningsanalyser
 • Anvendelse og udvikling af GIS-programmer til trafikplanlægning
 • Borgerinddragelse, herunder borgermøder, spørgeskemaundersøgelser og behandling af borgerhenvendelser
 • Effektundersøgelser og evaluering af projekter og planer