Louise Koch Perry

Louise Koch Perry
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon: 
86 26 60 78
E-mail: 
  • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2015
  • Diplomingeniør i COWI A/S, 2009
  • Diplomingeniør fra VIA University College i Horsens med speciale i infrastruktur og planlægning, 2009
  • Ingeniørpraktikant i COWI A/S, 2008

Nøglekvalifikationer

Særlige kvalifikationer for Louise Koch Perry:

  • Trafikplanlægning
  • Projektering af veje, kryds og stier
  • Detailprojektering - herunder tracering, kotering, trafikafvikling i anlægsfasen, tidsplaner og anlægsoverslag
  • Trafiksikkerhed og forhold for cyklister og gående