Martin Louis Madsen

Martin Louis Madsen
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon: 
48 20 07 25
E-mail: 
 • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2010.
 • Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København med speciale i trafikplanlægning, 2010.
 • Studiejob som juniorplanlægger i Via Trafik, 2009.
 • Praktikant i Via Trafik, 2008.

 

Martins særlige kompetencer er indenfor:

 • Detailprojektering af kryds, vej-, sti- og trafikanlæg.
 • Trafiksikkerhed og systematisk ulykkebekæmpelse.
 • Trafiksanering og fartdæmpning.
 • Parkeringsanlæg, herunder parkeringsanalyser, dimensionering af bom-, billet-, og betalingssystemer, optimering, p-information, cirkulationsprincipper, detailudfomning af ramper m.m.
 • Letbaner, herunder arealbehovsanalyser, udformning af tracé på vej og i kryds.
 • Midlertidige trafikafviklingsplaner.
 • Afmærknings- og skilteplaner.
 • Trafiktællinger og Trafikmålinger, herunder definition af rammer, mål og databehandling.