Mogens Møller

Mogens Møller
Seniorpartner
Teknikumingeniør
Telefon: 
48 20 90 03
E-mail: 
  • Partner og projektleder i VIA TRAFIK fra 2000
  • Overordnet ledelsesansvar i Via Trafik Aarhus

 

  • Tilgængelighedsrevisor, 2003
  • Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor, VEJ EU, 1997
  • Sagsingeniør hos Anders Nyvig A/S, 1994
  • Teknikumingeniør med speciale i trafik- og byplanlægning fra Ingeniørhøjskolen København, 1994
Mogens Møller har det overordnede ledelsesansvar i Aarhus afdelingen, hvor han har sin gang jævnligt
 
Mogens har stor erfaring med komplekse planlægnings- og projekteringsopgaver, der omfatter inddragelse af såvel brugere som beslutningstagere. Herunder behovsanalyser og borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner for trafik, vejregler, mv.
 
Mogens har i årene 2001-2011 været vejregelsekretær vedr. Tilgængelighed og opnået stor erfaring med udformning af færdselsarealer, som tilgodeser ældre og handicappede. Siden 2012 som vejregelsekretær for Vejregelgruppen for Kollektiv trafik på veje.
 
Mogens er hyppig underviser og foredragsholder inden for emnerne: Tilgængelige færdselsarealer, bløde trafikanter og trafiksikkerhed.

Mogens Møller har været projektleder for en lang række opgaver indenfor følgende emner:

  • Planlægning og gennemførelse af trafikanalyser, trafikprognoser samt kapacitetsberegninger og signalteknik
  • Udformning af gader, pladser og stier, fartdæmpede veje, trafikterminaler og parkeringsanlæg
  • Overordnet trafik- og hastighedsplanlægning, trafiksikkerhedsrevision og -analyser samt trafikale handlingsplaner