Pernille Bruun

Pernille Bruun
Kommunikation & PR, Landskabsarkitekt, mdl
PQ, Tilbud og Konkurrencer
Telefon: 
4820 9041
E-mail: 

VIA TRAFIK 2013 -

Ansvarlig for PR & Kommunikation samt Landskab & Byrum 

 • 2017 TIlgængelighedsrevisor, VEJ-EU
 • 2016 Klimatilpasningsuddannelsen, Teknologisk Institut
 • 2009 Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser
 • 1999 Mellemlederuddannelse i Københavns Kommune
 • 1998 Projektlederuddannelsen i Københavns Kommune
 • 1997 Cand. hort. arch. Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole
 
Nøglekvalifikationer:
  • Kommunikation & PR
  • PQ, Tilbud & Konkurrencer
  • Byrum & Landskab, herunder master-, perspektiv- og planteplaner
  • Projektledelse & Tværfagligt samarbejde
  • Analyse, Strategi & Konceptudvikling
  • LAR- og klimatilpasning
  • Tilgængelighed for alle

 Erfaring:

 • 2013 - Via Trafik: PQ, Tilbud og Konkurrencer, Landskabsarkitekt på diverse vejprojekter, masterplan og projektleder på Strandpromenade i Hornbæk
 • 2007 - 2013 Helsingør Kommune, projekt- og byggeleder i Trafik & Byrum (helhedsplaner, lokalplaner, apteringsmanual, design af torve, gader, p-pladser, blomsterbede og rehabilitering og renovering af historiske byrum og vandkunst). Sagsfremstillinger.
 • 2003 - 2007 Gribskov Kommune, projektleder i By og Byg, strategisk planlægning og fysiske anlæg (befolkningsprognoser, helhedsplaner , kommuneplaner & lokalplaner, byudvikling & byggemodning samt køb og salg af grunde). Sagsfremstillinger.
 • 1998 - 2003 Københavns Kommune, projektleder i Vej & Park, Byrumskontoret (Kvarterløftplaner og -projekter, Nørreport stationsområde, Opgraderng af vejene til Operaen m.m.). Sagsfremstillinger.