Peter Hvid

Peter Hvid
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon: 
48 20 07 23
E-mail: 
  • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2008
  • Civilingeniør ved Aalborg Universitet med speciale i vej- og trafikteknik, 2008
  • Certificeret Trafiksikkerhedsrevisor, 2014
  • Projektleder, IMPA, Niveau D, 2014

Nøglekvalifikationer

Peter Hvid Nielsen har fra sit studie og ophold hos Via Trafik erfaring med en række forskelligartede emner:
 
  • Byplanlægning & Trafikplanlægning
  • Projektering af kryds, vej- og trafikanlæg samt stier, bl.a. vha. AutoCAD & NovaPoint
  • Trafikmodeller og mikrosimulering af vejtrafik, bl.a. vha. VISSIM
  • Planlægning og gennemførelse af trafikanalyser og trafikprognoser
  • Trafiksanering og fartdæmpning
  • Før/efter evalueringer af trafiksikkerhed