Rune Rasmussen

Rune Rasmussen
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon: 
48 20 90 05
E-mail: 
 • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2004.
 • Certificeret til beregning af trafikstøj/togstøj (DELTA), 2011.
 • Civilingeniør med speciale i By- og Trafikplanlægning fra
  Danmarks Tekniske Universitet, 2003.

Nøglekvalifikationer

Rune Rasmussen har gennemført en lang række opgaver indenfor følgende emner:
 
 • Handlingsplaner for trafik, herunder kommunale trafiksikkerhedsplaner
 • Trafikanalyser og samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger
 • Støjkortlægning til VVM-analyser og kortlægning af støj i bolig og byområder
 • Trafikmodelberegninger til vurdering af fremtidige trafikmængder
 • Udvikling af GIS-værktøjer til trafikplanlægning
 • Vejvisning og skilteplaner for kommunale vejnet, bymidter og industriområder