Nyheder

Via Trafik støtter Unicefs arbejde for bedre vilkår for alle verdens børn.

Projektet omfatter skitsering, konsekvensanalyser, hovedprojekt med udbud og anlæg:

Vi er nu færdige med rådgivning til Stigsborgs Havnefront. Byrådet har netop godkendt udviklingsplan for 1. etape. Se afsnit om vejstruktur og parkering her. Vi har også bidraget til udviklingsstrategien, se afsnit om mobilitet her.

Vi ser frem til, at Aarhus Kommune sender projekter i miniudbud under rammeaftale for levering af teknisk rådgivning og bistand, for vi er med på to af delaftalerne som hovedrådgiver: ITS-projekter (og signalanlæg) Simple planopgaver Og vi er tillige med som underrådgiver på endnu en delaftale: Komplekse planopgaver - hvor Niras er hovedrådgiver.

På Nørre Boulevard i Holstebro er der tæt trafik, særligt om morgen. Flere af uddannelsesinstituationerne har udvidet de senere år og der er desuden planer om en udvidelse af Nørre Boulevard skolen, hvilket vil give endnu mere pres på vejene.

Vi hjælper kommunen med at kortlægge utrygge steder omkring skoler, institutioner og ungdomsuddannelser. For at få brugernes oplevelser med, har vi afholdt workshop med skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune....

Den 12. marts 2007 blev Martin den niende ansatte i Via Trafik. I dag har Via Trafik 60 ansatte. Vi fejrede Martin med stor fælles frokost.

Tag godt imod vores nye ingeniør, Sean Klüver Larsen.

Fik du hørt, hvordan en trafiksanering kan foldes ud i en strandpromenade på Byens Gulv 2017? Se indlægget, som blev præsenteret sammen med bygherren, Helsingør Kommune, her.

Vi hjælper Ballerup Kommune med at lave en tilgængelighedsplan og vi skræddersyr altid planen efter kommunes ønsker og behov! Vi samarbejder tæt med kommunen og en følgegruppe med reprænsentanter fra kommunens Seniorråd og Handicapråd....

Vi er glade for, at Christoffer valgte at søge praktidplads hos os.

Christoffer vil være tilknyttet i Team Plan og skal blandt andet hjælpe med skolevejs- og trafikanalyser, brugerundersøgelser og trafiksikkerhedsopgaver.

Tag godt imod Christoffer.

Vága Kommuna får mange henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge i trafikken. Kommunen har derfor bedt Via Trafik om at udarbejde en trafiksikkerhedsplan, der tager vare på de utrygge lokaliteter og samtidig anviser, hvor der bør sættes ind først.

Når trafikken kører over den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord, forventer Frederikssund Kommune mindre trængsel på Færgevej. Derfor har kommunen besluttet at trafiksanere Færgevej med mindsket kørebanebredde, ny cykelsti og fortov. Stien er en del af Fjordstien og Sommerfugleruten (Øresundsregionen).

Anne-Kirstine er placeret i Team Plan, hvor hun vil arbejde med borgerinddragelse og grafisk kommunikation.

Desuden vil Anne-Kirstine opkvalificere Via Trafik inden for kommunikation.

 

Se kontaktdata og mere om Anne-Kirstine her.

BRT - nyt kapitel i vejregelhåndbogen om kollektiv bustrafik ved Mogens Møller fra Via Trafik Effektundersøgelse af busfremkommelighed ved Mogens Møller fra Via Trafik

Via Trafik har som vejregelkonsulent i samarbejde med internationale letbanespecialister og vejregelgruppen "Letbaner" udarbejdet to nye håndbøger "Letbaner på strækninger" og "Standsningsteder for letbaner"....

Vestre Ringgade i Slagelse bliver mere tryg, sikker og tilgængelig for alle. Via Trafik har i 2016 udført trafikanalyser, skitseprojekt, detailprojekt samt bistået kommunen i udbudsprocessen. Nu pågår anlægsarbejderne, og Via Trafik har byggeledelsen og fører tilsyn. - Vi forsikrer, at det bliver godt....