Bedre forhold for trafikanter i Herlev

Via Trafik har en finger med i spillet, når der arbejdes med trafikale forbedringer på udvalgte strækninger i Herlev Kommune.

Herlev Kommune skal forbedre trafikafviklingen i krydsene Herlev Ringvej+Mileparken+Kantatevej og Mileparken+Hørkær+Lyskær samt forbedre forholdene for cyklister, i form af cykelsti eller lignende. Baggrunden er den store stigning i antal boliger på Hørkær, herunder opførsel af ca. 200 nye boliger i Den Grønne Fatning på Hørkær, som øger trafikken i området og skaber yderligere overbelastning i spidstimerne.

Desuden er Herlev Kommune i gang med at etablere en ny vej mellem Lyskær og Herlev Ringvej, som forventes at være færdiganlagt ultimo 2017.

Via Trafik er med helt fra start til slut. Vi foretager tællinger og mikrosimuleringer, for at kunne komme med de mest kvalificerede bud på gode løsninger. Vi står for koordinering med Hovedstadens Letbane, udbud af entreprise, byggeledelse og tilsyn under anlæg.