Nyheder

Se vore to jobopslag - projekt- og anlægsingeniør samt trafikplanlægger - her

 

 

Opgaven omfatter beregning af miljøbelastning ved trafikomlægning og afklaring af forskelle i miljømæssige konsekvenser mellem to anlægsmetoder.

Opgaven afsluttes ultimo oktober 2017.

Vi har allerede afholdt de første møder med Københavns Kommune om hvordan vi bedst muligt laver bedre byrum og klimasikring af Sallingvej....

Herlev Kommune skal forbedre trafikafviklingen i krydsene Herlev Ringvej+Mileparken+Kantatevej og Mileparken+Hørkær+Lyskær samt forbedre forholdene for cyklister, i form af cykelsti eller lignende. Baggrunden er den store stigning i antal boliger på Hørkær, herunder opførsel af ca. 200 nye boliger i Den Grønne Fatning på Hørkær, som øger...

I disse dage stiller et team, af vores dygtige trafikrådgivere, skarpt på de 14 lokaliteter, som udgør de kommende Metro-forpladser. Opgaven lyder på: Hjælp til screening af muligheder for placering af nye og flere cykelstativer end de allerede planlagte. ...

Hen over de næste seks måneder vil et team af eksperter i signaltekniske anlæg arbejde med fremkommelighed og trafiksikkerhed i de danske lyskryds. Via Trafik indgår et samarbejde med Aalborg Universitet omkring en videodatabehandling af uhensigtsmæssig/risikobetonet trafikantadfærd....

Godt nyt til alle cyklende Københavnere – Der findes simpelthen ikke bedre steder på planeten end København, hvis man gerne vil bruge rugbrødsmotoren til og fra arbejde. Det mener måneds magasinet Wired i hvert fald....

Gennem borgerundersøgelse på internettet, besigtigelse og interview med skoler tilbyder vi idéskitser til udvalgte trafiksikkerhedsprojekter i Greve Kommune. Trafiksikkerhedsplanen kommer til at fungere som et værktøj for prioritering af de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet....