Fase 2 programmering af trængselspletter på statsvejnettet

Vi har vundet Vejdirektoratets miniudbud vedr. fase 2 programmering af trængselspletter på statsvejnettet.

 

 

 

Dato: 01.07.2016

Vi glæder os til at komme i gang med at rådgive i optimale beslutningsgrundlag for investeringer i bedre fremkommelighed på statsvejnettet. Vi skal se nærmere på to lokaliteter og analysere, hvordan man bedst muligt optimerer fremkommeligheden.

Det omfatter to motorvejsfrakørsler, som ønskes signalregulerede:

  • Horsens S <57>
  • Herning Ø <14>

Herover Herning Ø-lokaliteten

Topbillede er Horsens S-lokaliteten

Hvis du vil vide mere om fase 2 programmering af trængselspletter, kan du fx læse om det i Vejdirektoratets artikel i Trafik & Veje, 2013, januar her