Fastlæggelse af sikkerhedstider for Vejdirektoratet

Hurra! vi har vundet opgaven som rådgiver for Vejdirektoratet i projektet ”Fastlæggelse af sikkerhedstider i trafiksignalanlæg”

Hen over de næste seks måneder vil et team af eksperter i signaltekniske anlæg arbejde med fremkommelighed og trafiksikkerhed i de danske lyskryds. Via Trafik indgår et samarbejde med Aalborg Universitet omkring en videodatabehandling af uhensigtsmæssig/risikobetonet trafikantadfærd.

Opgaven skal resultere i en vejregelforberedende rapport med en anbefaling af, hvordan sikkerhedstider og mellemtider i trafiksignalanlæg bør fastlægges fremover under hensyn til hhv. trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Vi ser frem til det spændende samarbejde med AAU og Vejdirektoratet.