Ferðslutrygdarætlan fyri Vága kommunu

Vága Kommuna - den fjerde største på Færøerne - ønsker øget trafiksikkerhed

Via Trafik udarbejder en trafiksikkerhedsplan for kommunen.

Læs mere her...

 

Dato: 08.02.2017

Vága Kommuna får mange henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge i trafikken. Kommunen har derfor bedt Via Trafik om at udarbejde en trafiksikkerhedsplan, der tager vare på de utrygge lokaliteter og samtidig anviser, hvor der bør sættes ind først.

Sammen med Vága Kommuna og med inddragelse af politi, lokale interessenter, skolebørn og borgere afdækker vi udfordringerne i trafikken. Desuden udfører vi trafiksikkerhedsinspektion af hele kommunens vejnet med afsæt i mange års erfaring som trafiksikkerhedrevisorer på færøske og danske veje. På baggrund af undersøgelserne udarbejder vi bl.a. konkrete løsningsforslag og en kampagne rettet mod trafikanternes adfærd.

Vi glæder os over at være med til at sikre bedre forhold og øget trafiksikkerhed for trafikanterne i Vága Kommune.

Læs evt. mere her fra Vága Kommunu.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet i foråret 2017.