Hillerød Busterminal

I løbet af foråret 2017 har Via Trafik udarbejdet en plan for opgradering af busterminalen og adgangsforhold på Hillerød Station

Som led i planerne om forbedringer af Lokalbane- og S-togsløsninger til Hillerød Station, har Via Trafik samarbejdet med arkitektfirmaet Shønherr om at skabe et stationsområde med busterminal, der er trafiksikker, tilgængelig for alle, let at overskue, har en effektiv og robust trafikal funktionalitet, og som samtidigt fremstår moderne i det arkitektoniske udtryk.

I de senere år, og helt aktuelt, sker der en betydelig byudvikling i nærområdet ved Hillerød Station. Campusområdet udvikler sig gradvist langs Carlsbergvej, og der bygges etageboliger både på Sdr. og Ndr. Jernbanevej. Det øger behovet for at opgradere serviceniveauet i stationsområdet og for bedre forhold for cyklister på Ndr. og Sdr. Jernbanevej.