Nye cykelstier i Frederikssund

Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord skubber gang i bedre grøn infrastruktur i Frederikssund.

Via Trafik projekterer ny cykelsti på Færgevej og bidrager dermed til kommunens vision om "Gode forbindelser".

 

Dato: 24.01.2017

Når trafikken kører over den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord, forventer Frederikssund Kommune mindre trængsel på Færgevej. Derfor har kommunen besluttet at trafiksanere Færgevej med mindsket kørebanebredde, ny cykelsti og fortov. Stien er en del af Fjordstien og Sommerfugleruten (Øresundsregionen).

Via Trafik projekterer cykelstiprojektet samt udbedrer overkørsler til sideveje og private ejendomme. Foruden projektering bistår vi kommunen med udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af udbud, byggeledelse og tilsyn. Efter aflevering etablerer Frederikssund Kommune nyt slidlag på hele Færgevej.

Vi forventer ibrugtagning af 1. etape i 2017.