Onsveds borgere er glade for "vores" nye vej i Frederikssund Kommune

Læs lokalavisens artikel om Via Trafiks seneste vejprojekt her... 

 

 

 

Dato: 01.11.2016

Via Trafik rådgiver til aftalt tid, kvalitet og pris. I Frederikssund Kommune har vi fx projekteret, bistået med udbudsproces, licitation, byggeledelse og tilsyn af ny vej og støjvold ved Onsved til både kommunens og borgernes tilfredshed.

Udvalgsformanden Tina Tving Stauning siger til pressen: "Fra Onsveds borgere kom med ønsket om, at trafikken blev ført uden om byen, til indvielsen af den nye vej kunne finde sted torsdag eftermiddag, er der blot gået to år. Til dette sagde Tina Tving Stauning, før hun klippede snoren: “Det er gået hurtigt, og efter en snor."

På sigt skal volden udbygges med mere jord i en mere organisk form og beplantes med buske og træer, som integrerer volden i landskabet og danner en grøn skærm mod landsbyen Onsved.

Læs mere om indvielsen i Lokalavisen Frederikssund her

Læs mere om projektet på Via Trafiks hjemmeside her