Rammeaftale med Københavns Kommune er vundet: Levering af Trafikdata

Efter 4 år med levering af all round trafikdata i eget regi, er vi nu helt fremme i feltet! 

 

 

 

Dato: 08.08.2016

Igennem flere år har Via Trafik udført trafiktællinger og -registreringer. Vi har udført en række opgaver i hele landet og også i Norge. Vi har et fast tælleteam og et tællekorps, vi kan trække på ved større opgaver.

I foråret 2016 udbød Københavns Kommune en rammeaftale "Levering af Trafikdata". Vi var blandt tre bydere, som kom med på rammeaftalen. I rammeaftalen med Københavns Kommune har vi budt ind med ITS Teknik som underrådgivere, hvis der er behov for mange samtidige snittællinger. Resten kan vi selv levere.

Vores levering af trafikdata omfatter tælling og registrering af alle trafikarter (busser, biler, tunge køretøjer, motorcykler, knallerter, cyklister og fodgængere):

  • Snittællinger, hastigheder og mængder
  • Krydstællinger, oftest videoregistreringer
  • GPS loggere til rejsetidsmålinger
  • Manuelle tællinger og registreringer, herunder nummerregistrering og kliktællinger

Endvidere udfører vi en grundig kvalitetssikring af data og afleverer data i en brugervenlig afrapportering.

Nu afventer vi spændt miniudbud fra Københavns Kommune.

Læs evt. mere om vores ydelser inden for trafiktællinger og -registreringer her.