Snart er Onsved landsby i Frederikssund Kommune fredeliggjort

Anlægsarbejdet er i gang, og det går efter planen!

 

 

 

Dato: 29.08.2016

Onsvedvej i Frederikssund Kommune forlægges nu

Forlægningen er en konsekvens af den nye fjordforbindelse over Roskildefjorden. Forlægningen skåner landsbymiljøet, øger trafiksikkerheden og fremkommeligheden, både i forbindelse med de planlagte anlægsarbejder til den nye fjordforbindelse og efter anlæg af fjordforbindelsen. 

Forlægningen går nord om landsbyen. Den er ca. 700 m lang får to kørespor á 3,5 meters bredde.

Overskudsjorden indbygges i nye støjvolde, som begrænser trafikkens miljøgener i landsbyen (støj & partikler). De nye støjvolde er bearbejdet landskabeligt med ny beplantning.

Anlægsprojektet afleveres inden anlægstrafikken til den ny fjordforbindelse starter i november 2016.

Via Trafik har udarbejdet hovedprojekt og forestået licitation. Nu udfører vi byggeledelse og fagtilsyn for Frederikssund Kommune.

Herunder ses Krak kort med Onsved landsby og forlægning af Onsvedvej nederst til venstre.

Se flere billeder og læs evt. mere om projektet i lokalpressen her.

 

Bygherre: Frederikssund Kommune

Totalrådgiver: Via Trafik Rådgivning A/S

Entreprenør: Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S

Anlægsbudget: 5,8 mio. kr. (heraf finansierer Vejdirektoratet 3 mio. kr.)

Periode: Start juli 2016 - Slut oktober 2016