Tæt trafik på Nørre Boulevard i Holstebro skal analyseres

Via Trafik udfører en trafikanalyse af Nørre Boulevard i Holstebro.

 

 

 

Dato 14.03.2017

På Nørre Boulevard i Holstebro er der tæt trafik, særligt om morgen. Flere af uddannelsesinstituationerne har udvidet de senere år og der er desuden planer om en udvidelse af Nørre Boulevard skolen, hvilket vil give endnu mere pres på vejene.

Via Trafik udfører en trafikanalyse af Nørre Boulevard. Formålet med analysen er at kortlægge hvor de trafikale udfordringer på strækningen er størst, og hvilke trafikale konsekvenser det har at udvide uddannelsesinstituationer. Undersøgelsen vil skabe et overblik over hvilke tiltag, der giver den største effekt at gennemføre, for at forbedre trafikflowet i området.