Via Trafik vinder opgave om sikre skoleveje i Lyngby-Taarbæk Kommune

Snart er der en plan for øget trafiksikkerhed og tryghed omkring institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 

 

Dato 29.03.2017

Vi hjælper kommunen med at kortlægge utrygge steder omkring skoler, institutioner og ungdomsuddannelser. For at få brugernes oplevelser med, har vi afholdt workshop med skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi foreslår tiltag, som øger trafiksikkerheden og trygheden på kommunens skoleveje. Målet er at få flere børn og unge til at gå eller cykle til skole.

Skolevejsredegørelsen udarbejdes februar-april 2017.

Kontakt Troels Vorre Olsen, hvis du vil vide mere om sikre skoleveje eller ringes op til en samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer: tvo@viatrafik.dk