Trafiksikkerhed i Greve Kommune

Vi er taget til Greve Kommune, hvor vi arbejder på at udvikle en trafiksikkerhedsplan for 2018

Gennem borgerundersøgelse på internettet, besigtigelse og interview med skoler tilbyder vi idéskitser til udvalgte trafiksikkerhedsprojekter i Greve Kommune. Trafiksikkerhedsplanen kommer til at fungere som et værktøj for prioritering af de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet.

Opgaven løses til gavn for alle trafikanter i kommunen, men vi har et særligt fokus på skoler og skoleveje og en ambition om at planen skal leve op til Kommunens visioner for det gode børne- og ungeliv.