Vi er PQ på MarselisborgCenteret i Aarhus (SPARK)

Ud af 15 ansøgninger er der udvalgt 5 teams til projektkonkurrencen.

Vi er iblandt de udvalgte :-)

 

 

Dato 07.07.2016

Partnerskabet Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Realdania har udbudt MarselisborgCenteret SPARK i en projektkonkurrence. SLA har i forsommeren 2016 søgt prækvalifikation med Via Trafik og Niras som underrådgivere.

Konkurrenceområdet SPARK omfatter 7,2 ha. Det skal være fremtidens park og model for kobling af rehablitering, sundhed, byliv og klimatilpasning. Et mål med konkurrencen er at udviske grænsen mellem brugere og besøgende, så alle kan mødes og anvende parken og opleve det særlige kulturmiljø. Der skal skabes flere rum for nye fællesskaber og nye muligheder for at bruge krop og sanser, uanset om man er rask eller har funktionsnedsættelse. Samtidig skal området klimasikres og infrastrukturen gentænkes med henblik på parkering, tilgængelighed for alle og invitere den omgivende by ind.

SPARK er akronym for Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klima.

Vi ser frem til Kickstart-workshoppen i august og det videre samarbejde i projektkonkurrancen. Vi glæder os til at bidrage til en tværfaglig helhedsplan, der integrerer optimale løsninger for parkering og tilgængelighed for alle i parken på baggrund af nyeste viden på området.