Vi projekterer infrastruktur til omfattende byudvikling i Lyngby

Arealudvikling langs Helsingørmotorvejen for Lyngby-Taarbæk Kommune

 

 

 

Dato 06.04.2017

Projektet omfatter skitsering, konsekvensanalyser, hovedprojekt med udbud og anlæg:

  • Ombygning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken til signalreguleret kryds
  • Fartdæmpende tiltag og midterheller på den resterende del af Hjortekærsvej
  • Etablering af rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken v. ny forbindelsesvej til Novozymes
  • Forbedret adgangsforhold for cyklister og gående over/under Helsingørmotorvejen samt forbedring af stiforbindelser til Dyrhavegårds Jorde
  • Anlæg af adgangsvej til sydlige del af tracéet på Lundtoftegårdsvej
  • Trafiksikkerhedsmæssige tiltag
  • Udbudsmateriale
  • Tilsyn, byggeledelse, afholdelse af byggemøder og aflevering

Projektet forløber i perioden 2016-2019.

Kontakt projektleder Steffan Schiermer Nielsen, hvis du vil vide mere om projektet og hvad vi evt. kan hjælpe dig med: ssn@viatrafik.dk