Vores foranalyse til Dybbølsbro er omtalt i Politiken d. 23.06.2016

Har du set artiklen om Dybbølsbro i går?

 

 

 

Læs mere her...

Dato 24.06.2016

Via Trafik har rådgivet Københavns Kommune i foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro. Vi har analyseret trafikken, opstillet og prissat forskellige scenarier samt vurderet scenarierne i forhold til behov for forbedringer af cykel- og fodgængertrafik over Dybbølsbro. Projektets aktualitet er styrket af den kommende IKEA, den ibrugtagne Cykelslange og ønsker om byudvikling i området.

Vandkunsten og Atkins har bistået os i projektet. Vandkunsten har bidraget med arkitektoniske vurderinger og illustrationer, mens Atkins har bidraget med vurderinger af brokonstruktioner og anlægsoverslag.

Opgaven er vundet på baggrund af vort tilbud i januar 2016.

Læs Politikens artikel her

Foto og illustrationer af scenarier: Via Trafik og Vandkunsten