Nyhedsarkiv

Fik du hørt, hvordan en trafiksanering kan foldes ud i en strandpromenade på Byens Gulv 2017? Se indlægget, som blev præsenteret sammen med bygherren, Helsingør Kommune, her.

Vi hjælper Ballerup Kommune med at lave en tilgængelighedsplan og vi skræddersyr altid planen efter kommunes ønsker og behov! Vi samarbejder tæt med kommunen og en følgegruppe med reprænsentanter fra kommunens Seniorråd og Handicapråd....

Vi er glade for, at Christoffer valgte at søge praktidplads hos os.

Christoffer vil være tilknyttet i Team Plan og skal blandt andet hjælpe med skolevejs- og trafikanalyser, brugerundersøgelser og trafiksikkerhedsopgaver.

Tag godt imod Christoffer.

Vága Kommuna får mange henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge i trafikken. Kommunen har derfor bedt Via Trafik om at udarbejde en trafiksikkerhedsplan, der tager vare på de utrygge lokaliteter og samtidig anviser, hvor der bør sættes ind først.

Når trafikken kører over den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord, forventer Frederikssund Kommune mindre trængsel på Færgevej. Derfor har kommunen besluttet at trafiksanere Færgevej med mindsket kørebanebredde, ny cykelsti og fortov. Stien er en del af Fjordstien og Sommerfugleruten (Øresundsregionen).

Anne-Kirstine er placeret i Team Plan, hvor hun vil arbejde med borgerinddragelse og grafisk kommunikation.

Desuden vil Anne-Kirstine opkvalificere Via Trafik inden for kommunikation.

 

Se kontaktdata og mere om Anne-Kirstine her.

BRT - nyt kapitel i vejregelhåndbogen om kollektiv bustrafik ved Mogens Møller fra Via Trafik Effektundersøgelse af busfremkommelighed ved Mogens Møller fra Via Trafik

Via Trafik har som vejregelkonsulent i samarbejde med internationale letbanespecialister og vejregelgruppen "Letbaner" udarbejdet to nye håndbøger "Letbaner på strækninger" og "Standsningsteder for letbaner"....

Tak for stor tilslutning til vores konkurrence på Vejforum 2016....

Kontorfællesskabet Incuba, som Via Trafiks Aarhusafdeling er en del af, har lavet en online julekalender med masser af fine gaver.