Nyhedsarkiv

Via Trafik projekterer omlægning af Amagerbrogade med henblik på anlægsstart i maj 2017 og aflevering af første etape i december 2018. Ideoplægget i Helhedsplanen, som vi udarbejdede sammen med Schønherr i 2013-2014 for Københavns Kommune, danner grundlag for omdannelse af trafikåre til bylivsåre....

Kolletiv Trafik Forum er et fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik. Kollektiv Trafik Forum har stiftende møde i netværket "Stationer, terminaler & Stoppesteder" i august 2016. Netværket er et et-årigt forsøgsprojekt, der skal virke gennem en digital kommunikationsplatform.

Via Trafik har rådgivet Københavns Kommune i foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro. Vi har analyseret trafikken, opstillet og prissat forskellige scenarier samt vurderet scenarierne i forhold til behov for forbedringer af cykel- og fodgængertrafik over Dybbølsbro. Projektets aktualitet er styrket af den kommende IKEA, den...

Via Trafik har haft en finger med i spillet, når der er lagt op til en stor folkefest på onsdag d. 29. juni. Kvæsthusselskabet og Skt. Annæ Selskabet åbner op for borgere og besøgende ved indvielsen af det nye underjordiske P-anlæg, Kvæsthuspladsen og den renoverede Sankt Annæ Plads....

Via Trafik er underrådgiver til Henning Larsen Architecs i konkurrencen om det nye diabetescenter....

- Vi glæder os over, at SLA's team er prækvalificeret til Scandiagade med os som trafikeksperter....

- Vi glæder os over, at Vandkunstens team er prækvalificeret til Stigsborgs Havnefront med os som trafikeksperter. Vi ser frem til det videre arbejde og håber på en interessant byudvikling på havnefronten, hvor vi kan bidrage med både lokalkendskab og gode trafikløsninger for alle. Se evt. mere om Stigsborg Havnefront her  

Fremtidssikring og klimatilpasning går hånd i hånd med byrums- og vejprojekter. Det fordrer kombination af tværfaglige kompetencer fra idé til aflevering af anlæg. Via Trafik tilbyder også rådgivning inden for LAR, klima- og skybrudssikring i kombination med vore trafik- og byrumsløsninger, og vi har hele projektkæden med fra idé til aflevering...

Det er glædeligt, at vi nu har i alt syv uddannede tilgængelighedsrevisorer at tilbyde klienter og samarbejdspartnere i forbindelse med tilgængelighedsvurderinger og -revisioner.  Både Stine Sonne og Paw Nielsen er nu også tilgængelighedsrevisorer. Tillykke til begge med den flotte eksamen!   Vore øvrige tilgængelighedsrevisorer er:

Lars Lykke Jensen er en erfaren ingeniør og trafiksikkerhedsrevisor foruden merkonom i organisation, ledelse og virksomhedsøkonomi....