Nyhedsarkiv

Vestre Ringgade i Slagelse bliver mere tryg, sikker og tilgængelig for alle. Via Trafik har i 2016 udført trafikanalyser, skitseprojekt, detailprojekt samt bistået kommunen i udbudsprocessen. Nu pågår anlægsarbejderne, og Via Trafik har byggeledelsen og fører tilsyn. - Vi forsikrer, at det bliver godt....

Via Trafik har undersøgt konsekvenser af nye og længere letbanetog og muligheder ved 199 standsningssteder i Oslo. Se mere her

Via Trafik har gennemført en større trafikregistreringsopgave for Københavns Kommune i 2016. Inden for en periode på fire uger har vi gennemført og efterbehandlet 25 krydstællinger, tre snittællinger og rejsetidsmålinger for biltrafik på seks korridorer. Desuden registrerede vi venstresvingende cyklister med stop og krydsning i to faser. Opgaven...

Helsingør Kommune har faktisk alt (alletiders kyststrækning, en historisk bymidte, Kulturhavnen, M/S Museet for Søfart, Kronborg, en renoveret Nordhavn, en campingplads med udsigt over Grønnehave Strand til både Kronborg og Kullen (Sverige), et vandrehjem og gode stiforbindelser). Men de mangler en attraktiv strandpromenade, der forbinder...

En succeshistorie:

Flere opgaver i Via Trafik betyder behov for flere medarbejdere, derfor udvider vi staben med en bogholder/sekretær mere.

Velkommen til Nazan, der er startet i Via Trafik som sekretær og bogholder d. 1. november 2016.

Via Trafik rådgiver til aftalt tid, kvalitet og pris. I Frederikssund Kommune har vi fx projekteret, bistået med udbudsproces, licitation, byggeledelse og tilsyn af ny vej og støjvold ved Onsved til både kommunens og borgernes tilfredshed....

Bygherrerådgivning til udbygning og renovering af Herning Is-stadion og Sportscenter Herning blev udbudt medio 2016 under SKI-aftale. Området skal udbygges og renoveres i 2016-2018 for ca. 58 mio. kr....

Se video fra informationsmødet her: http://video.kk.dk/live/14540988

Vi har for Havarikommissionen udarbejdet en analyse af cykelulykker der er sket i perioden 2005 - 2014.