Nyhedsarkiv

Bygherrerådgivning til udbygning og renovering af Herning Is-stadion og Sportscenter Herning blev udbudt medio 2016 under SKI-aftale. Området skal udbygges og renoveres i 2016-2018 for ca. 58 mio. kr....

Se video fra informationsmødet her: http://video.kk.dk/live/14540988

Vi har for Havarikommissionen udarbejdet en analyse af cykelulykker der er sket i perioden 2005 - 2014.

Morten Lind Jensen er civilingeniør fra Aalborg Universitet. Han har en baggrund i Vejdirektoratet i Aalborg og Middelfart, hvor han har arbejdet med planlægnings- og myndighedsopgaver....

Igennem flere år har Via Trafik udført trafiktællinger og -registreringer. Vi har udført en række opgaver i hele landet og også i Norge. Vi har et fast tælleteam og et tællekorps, vi kan trække på ved større opgaver....

Christiane Wulf-Andersen er 43 år, studerer på DTU - Trafik og Transport - og har en baggrund som PhD i kernefysik fra tysk universitet. Christiane vil arbejde med trafikmodeller i Team Model....

Onsvedvej i Frederikssund Kommune forlægges nu...

Partnerskabet Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Realdania har udbudt MarselisborgCenteret SPARK i en projektkonkurrence. SLA har i forsommeren 2016 søgt prækvalifikation med Via Trafik og Niras som underrådgivere.

Københavns Kommune har netop færdiggjort sti-projektet "Cykelsti til Ny Ellebjerg station", som Via Trafik har været totalrådgiver på med Andersen & Grønlund ApS som underrådgivere. De første skitser blev til i 2012 og udgjorde afsættet for politisk behandling, bevillinger og endelig udformning....

Vi glæder os til at komme i gang med at rådgive i optimale beslutningsgrundlag for investeringer i bedre fremkommelighed på statsvejnettet. Vi skal se nærmere på to lokaliteter og analysere, hvordan man bedst muligt optimerer fremkommeligheden. Det omfatter to motorvejsfrakørsler, som ønskes signalregulerede: