Om Via Trafik

Via Trafik med nerve...

- er de bedste trafikløsninger for alle.

Vi tilbyder resultatorienterede og engagerede medarbejdere til kompetent trafikrådgivning til gavn for samfundet, - herunder vejbestyrelser og alle brugere af vejen.
 
Vi prioriterer kundens behov med skræddersyede trafikale løsninger, som er funderet i stedets præmisser, potentialer og vores omfattende fagligheder indenfor: Trafikanalyser,
Trafikplanlægning, Trafiksikkerhed, Trafikmodeller, Fremkommelighed, Trafiktællinger og -målinger, Byrum og Landskab, Tilgængelighed samt Totalrådgivning. Det er vores ambition, at brugerne altid får gode oplevelser i trafikken.
 
Vi har mange års erfaringer med at løse komplekse trafikopgaver. Vi går hele vejen fra de første idéer over skitse- og projekteringsfasen frem til det færdige projekt - også som totalrådgiver. Vi trives i tværfaglige miljøer og samarbejder meget gerne med bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører om planlægning og udformning af veje, stier og ny bebyggelse, sanering af boligområder og byrum. Udvalgte projekter er beskrevet under fanen Nyheder, og i nyhedsarkivet finder du ældre projekter.
 
Vi har gennemført opgaver for mere end 50 kommuner, for regioner, Vejdirektoratet og trafikselskaber i Danmark. Vi har også løst opgaver i Sverige, Norge, Grønland, Island og på Færøerne.
  
 Herover medarbejdere i dialog over projekttegning
 
Via Trafik blev etableret i 2000 af de tre partnere:
 
Firmaet er opstået omkring ønsket om at yde den bedste trafikrådgivning. Det gør vi med udgangspunkt i et godt arbejdsmiljø og kontinuerlig udvikling. Vi har en flad struktur med høj grad af selvstændighed i arbejdskulturen.
 
I 2009 blev Via Trafik omdannet til aktieselskabet Via Trafik Rådgivning A/S.
 
I 2014 åbnede vi et lokalkontor i Aarhus for at komme tættere på vores kunder i det vestlige Danmark.
 
I dag beskæftiger Via Trafik 55 mennesker, primært ingeniører og tekniske designere, men vi har også landskabsarkitekter, administrativt personale, praktikanter, elever og studentermedhjælpere.
 
Vi ønsker at være et dynamisk firma. Derfor værdsætter vi mangfoldighed i medarbejderstaben, der rummer alt fra studerende til meget erfarne fagspecialister. Vi har organiseret os i teams, der er fleksible med overlappende kompetencer:

Team

Kerneydelser

Ledelse

Firma-, Personale- og Projektledelse, KS, PR- og Kommunikation.

Plan              

Trafikanalyser, Trafikplaner, Trafiksikkerhed, Sikre Skoleveje, Cykeltrafik, Cost/Benefit analyser, mobilitetsplaner, parkeringsanalyser mv.

Model

Trafikmodeller (Vissim og Visum), Fremkommelighedsanalyser, Simulering, Trafikmiljø, Støjberegninger, Planlægning af kollektiv bustrafik mv.

Design

Trafikarealer, Vejgeometri, Trafikteknik, Signaler, Byrum & Landskab, Tilgængelighed mv.

Anlæg

Anlægsteknik, udarbejdelse af udbudsmateriale, bygherrerådgivning (licitation & kontrahering), byggeledelse, fagtilsyn, afleverignsforrenting, 1-års syn og 5 års-syn.

CAD

Geometrisk udformning, vejprojektering, plan- og snittegninger, oversigtsplaner, illustrationer i 2D (AutoCad), udarbejdelse af kortmateriale og temakort i GIS, 3D-visualiseringi AutoCad/Civil 3D

Tællinger

Trafiktællinger og -målinger. Maskinelt med slanger, video, foto, GPS og også manuelt. Udarbejdelse af rapporter.

Administration

Bogholderi, Service, PR- og Kommunikation.

Vi er altid behjælpelige med nærmere oplysninger.
 
Kontakt os her:
Via Trafik Rådgivning A/S Via Trafik Aarhus
Søvej 13B Inge Lehmanns Gade 10, 7. sal, lokale 7.011
DK-3460 Birkerød DK-8000 Aarhus C
Telefon: +45 4820 9000 Telefon: +45 8626 6070
Mail: via@viatrafik.dk Mail: llj@viatrafik.dk eller via@viatrafik.dk

 

Via Trafiks forretningsbetingelser kan ses her