Publikationer

Pilotprojekt om Mobilitetsplaner for Rådhuse

Region Hovedstaden igangsatte i 2013 et pilotprojekt til mobilitetsplaner for tre rådhuscentre. Via Trafik vandt opgaven og indhentede data og erfaringer fra tre rådhuscentre i regionen. På baggrund af erfaringsopsamlingen herfra udarbejdede vi også en manual for implementering af mobilitetsplaner for andre rådhuse.

Læs artiklen her eller i Trafik & Veje 05/2014

Se også  Manual til Mobilitetsplaner

Trafikafvikling i samtidige anlægsprojekter

På Vesterbro i København pågår en del større anlægsprojekter på samme tid i disse år. Via Trafik står for totalrådgivning - herunder trafikafvikling - på nogle af disse projekter. I denne artikel skriver vi om vore erfaringer med koordinering, timing og trafikafvikling under anlæg i samtidige projekter i et tæt by område med mange trafikarter.

Læs artiklen her eller i Trafik & Veje 06/07 2014

Erfaringer med supercykelstier i Albertslund

Læs Martin Kristian Kallesens og Jens Frosts artikel fra Trafik & Veje 03-2014

Via Trafik og Albertslund Kommunes har i samarbejde med Via Trafik gennemført en før- og efteranalyse af to supercykelstier i Albertslund Kommune (ca. 14 km i alt). En række af de undersøgte temaer er beskrevet og vurderet i denne artikel. Artiklen slutter med en perspektivering af de opnåede erfaringer efter knap 2 år med supercykelstier i Albertslund Kommune.

Håndbog om trafikterminaler er på vej

Læs artikel af Mogens Møller, partner i Via Trafik og vejregelkonsulent for Vejdirektoratet,

"Håndbog om trafikterminaler er på vej - Hvorfor gode trafikterminaler er afgørende for attraktiv kollektiv transport"

- publiceret i Trafik & Veje 2013/11

BRT og Signalteknik

Læs her om Via Trafiks løsninger til BRT og Signalteknik i projektet "Bedre Bus til Nørre Campus", der bliver Danmarks bedst busbetjente strækning mellem Nørreport Station og Ryparken Station i København. Publiceret i Trafik & Veje 2013 09 Signalanlæg.

5-benet kryds i en helhedsløsning

Via Trafik har stået for ombygning af et stort kryds. Ombygningen giver øget kapacitet og trafiksikkerhed for alle, selvom det i udgangspunktet blot var for at optimere busfremkommeligheden. Projektet udspringer af Bynet 2018 visionen fra Københavns Kommune. Publiceret i Trafik & Veje 2013  06-07 Udformning af kryds.

Mikrosimulering i storskala: Bybaneprosjektet i Storkøbenhavn under lupen

Læs her om hvordan Via Trafik har arbejdet med mikrosimulering i forbindelse med letbaneplanlægningen i ringbykommunerne omkring København.