Læs Martin Kristian Kallesens og Jens Frosts artikel fra Trafik & Veje 03-2014

Via Trafik og Albertslund Kommunes har i samarbejde med Via Trafik gennemført en før- og efteranalyse af to supercykelstier i Albertslund Kommune (ca. 14 km i alt). En række af de undersøgte temaer er beskrevet og vurderet i denne artikel. Artiklen slutter med en perspektivering af de opnåede erfaringer efter knap 2 år med supercykelstier i Albertslund Kommune.

201403 TrafikogVeje.pdf