Læs artikel af Mogens Møller, partner i Via Trafik og vejregelkonsulent for Vejdirektoratet, “Håndbog om trafikterminaler er på vej – Hvorfor gode trafikterminaler er afgørende for attraktiv kollektiv transport” – publiceret i Trafik & Veje 2013/11

201311 Håndbog om Trafikterminaler er på vejDOC031213.pdf