Københavns Kommune har netop færdiggjort sti-projektet “Cykelsti til Ny Ellebjerg station”, som Via Trafik har været totalrådgiver på med Andersen & Grønlund ApS som underrådgivere. De første skitser blev til i 2012 og udgjorde afsættet for politisk behandling, bevillinger og endelig udformning.

Via Trafik har projekteret den kommunale del af stien mellem Ramsingsvej og Gammel Køge Landevej. Den resterende strækning mellem Gammel Køge Landevej og Ny Ellebjerg Station er anlagt af private grundejere.

Den kommunale del af projektet omfatter ca. 400 m stier til både fodgængere og cyklister med gode og trafiksikre krydsningspunkter. Stiprojektet har undergået eksterne tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevisioner på trin 3.

Via Trafik har været med i alle faserne fra skitser, dispostionsforslag og hovedprojekt med udbud og projektopfølgning. Pt. arbejder vi på “som udført” dokumentation.

– Vi glæder os over at bidrage til mere bæredygtig transport og til mere sikkerhed og sundhed i byen.

Kort over strækningen ses herunder.