Trafikmodeller er vigtige værktøjer, når der skal beregnes både trafikale og miljømæssige effekter. En letbane og grundige trafikanalyser har således også været bærende for gennemgribende ændringer af vejnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

I maj, 2016 vedtog folketinget en­delig anlægsloven for letbanen på Ring 3 omkring København. Letbanen skal blandt andet betjene DTU og fortsætte ned til Lyngby Station og videre til Ishøj. Letbanen bliver placeret på dele af Klampenborg­vej, og dette aktualiserede visionen om at skabe et andet byrum i centrum af Lyngby.

Før vedtagelsen af anlægsloven for let­banen indgik Lyngby-Taarbæk Kommune derfor aftale med Via Trafik om en analyse og et bud på en samlet løsning af trafik­ken i Lyngby Centrum. Via Trafik foretog målinger og simuleringer af trafikmængde, vejgeometri og signalanlæg, mv. På denne måde blev det muligt at anskueliggøre konsekvenserne af letbanen og en evt. luk­ning af Klampenborgvej på det omgivende vejnet – også som følge af den generelle trafikudvikling, og som følge af prognoser for de konkrete byudviklingsprojekter, som ligger i kølvandet på Letbanen.

 En letbane og grundige trafikanalyser har været bærende for gennemgribende ændringer af vejnettet. Ændring af trafikstrukturen er en politisk udfordring, og hvis der er forslag til lukning af større trafikveje eller implementering af nye offentlige transportsystemer, så bliver det for alvor kompliceret. Sådan har det været i Lyngby-Taarbæk, men trafikanalyserne har givet det nødvendige grundlag for at træffe vidtgående beslutninger. I dag understøttes større infrastrukturprojekter af trafikmodeller. Modellerne er vigtige værktøjer, når der skal beregnes både trafikale og miljømæssige effekter.

Læs artiklen: Store trafikændringer i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er publiceret i Trafik & Veje

Vil du vide mere om projektet, eller er du nysgerrig på, hvordan vi arbejder med trafikmodeller? Så kontakt Morten Stenberg: ms@viatrafik.dk

Please follow and like us: