Der står byudvikling på menuen når Via Trafik og SLA sammen udarbejder en vi­sionær og sammenhængende Udviklings- og Infrastrukturplan for byen. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Thisted Kommunes stra­tegiplan: Thy på forkant, der kendetegner sig ved at være usædvanlig skarp og konkret, fokuserer på at skabe en fælles identitet omkring natur, stærke oplevelser, turisme, vindenergi og bæredygtighed.

Via Trafik og SLA supplerer hinandens kompetencer i forhold til de faglige discipliner. Vi stiller skarpt på byudvikling og infrastruktur i Thisted. I samarbejde med kommunen, og med udgangspunkt i strategiplan: Thy På Forkant, bidrager vi til at forstærke byens identitet i forhold til fremtidens behov. Det gælder både når det handler om at bo og leve, eller at arbejde og gå i skole, drive handel eller erhverv og industri.

Den nye plan for byudviklingen adskiller sig fra en traditionel trafikplan. Der skal nemlig ses på trafikken med et langt bredere fokus. For at sikre dette er planen udarbejdet af et bredt sammensat team i kommunen med blandt andet repræsentanter fra trafik, kultur og fritid, byudvikling samt natur og miljø. Hertil tilknyttes der en ekstern arkitekt, trafikingeniør og energiplanlægger. Planen er forankret i kommunens trafikafdeling, da behovet for planen primært udspringer af aktuelle omfattende vejprojekter.

I uge 22, 2017 lød startskuddet, da der blev der afholdt borgermøde på Thisted Sejlklub. Temaet var Den Moderne Købstad. Nu arbejder vi videre med de mange gode input.

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Jens Duhn på: jkd@viatrafik.dk

Læs også om vores arbejde med byudvikling i Aalborg Midtby her

Please follow and like us: