Thisted er en by i rivende udvikling. Det er med stor glæde, at Via Trafik og SLA sammen udarbejder en vi­sionær og sammenhængende Udviklings- og Infrastrukturplan for byen.

Thisted Kommunes stra­tegiplan Thy på forkant, der kendetegner sig ved at være usædvanlig skarp og konkret, fokuserer på at skabe en fælles identitet omkring natur, stærke oplevelser, turisme, vindenergi og bæredygtighed.

Via Trafik og SLA supplerer hinandens kompetencer i forhold til de faglige discipliner, når vi stiller skarpt på byudvikling og infrastruktur i Thisted. I samarbejde med kommunen, og med udgangspunkt i strategiplan Thy På Forkant, kan vi være med til at forstærke byens identitet i forhold til fremtidens behov, hvad enten det handler om at bo og leve, at arbejde og gå i skole, at drive handel, erhverv og industri.

I uge 22 lød startskuddet, da der blev der afholdt borgermøde på Thisted Sejlklub. Temaet var Den Moderne Købstad. Nu arbejder vi videre med de mange gode input.

Please follow and like us: