Tagensvej-projekt er skudt i gang.Startskuddet er lydt til en storstilet cykel- og busoptimering på Tagensvej. Via Trafik hjælper Københavns Kommune med opgaven.

Startskuddet er lydt til en storstilet cykel- og busprojekt på Tagensvej. Èn gang om ugen vil en projektgruppe fra Via Trafik sidde på vores pop-up-kontor i Osram Huset på Nørrebro. Her er vi tættere på projektområdet og bygherre (Københavns Kommune).

I fællesskab med vores samarbejdspartner, Niras, præciserer vi mål og succeskriterierne for projektet.

Projektet indebærer:

Ombygning af Tagensvej til styrkelse af vejens funktion som trafikkorridor, herunder optimering af busfremkommelighed på ca. 3 km. indfaldsvej mellem Bispebjerg Torv og Nørre Allé. Projektet rummer desuden forbedringer for busser og cyklister
samt genopretning og klima.

Som en del af projektet skal der opgraderes ti stoppesteder, herunder ”Superstoppesteder” ved Bispebjerg Station og den kommende metrostation ved Skjolds Plads, hvor Tagensvejprojektet medfører en tilpasning af metro- og stationsforpladsen.

Ydelser:

Via Trafik skal sikre systemkrav og opsætning samt lave CAD-manual for projektering, ligesom vi skal integrere et tværfagligt tegningsmiljø. Vi planlægger og laver desuden en helhedsplan (skitseprojekt) samt et dispositionsforslag med henblik
på at foretage ændringer af otte store signalkryds samt ombygning af 3 km. vej med busbaner, busstop og cykelstier.
Yderligere laver vi en belægningsplan og 3D-projektering samt udarbejder et projektforslag. vi skal også projektere afvanding  for opbygning af belægninger. I tillæg til dette har udarbejder vi overordnede fase- og trafikafviklingsplaner, ligesom vi foretager en grundig vurdering af fremkommelighed og afmærkningsplaner.

Trafiksikkerhed

I forbindelse med trafiksikkerhed foretager vi trafiksikkerhedsrevisioner på trin to og laver en uheldsanalyse med
henblik på at forbedre trafiksikkerheden. Yderligere laver vi en effektvurdering og skitserer trafiksikkerhedsløsninger.
Vi gennemfører også tilgængelighedsrevision på trin to, og laver omfattende VISSIM-beregninger af Tagensvejkorridoren
og nabokryds, ift. busprioritering og optimering af signalsamordning.

Endelig laver vi kapacitetsberegninger samt forslag til styreform og signalgruppeplaner.

Læs også om casen: Ny Amagerbrogade her: Ny Amagerbrogade

15.01.2018

Please follow and like us: