Vejdirektoratet har bedt os om at hjælpe dem med udarbejdelse af en plan for konkrete initiativer, der fremmer fremkommeligheden for trafikanterne på det strategiske vejnet for 2019 til 2022. Planen skal have særligt fokus på den udvikling, der er sket med styrings- og reguleringsmuligheder, samt evt. andre teknologier indenfor ITS-området, og som også forventes at skulle understøtte fremtidens veje.

Vi er meget spændte på at komme i gang med opgaven!

 

 

14.02.2018