Skal vi hjælpe med at danne overblik?

Droner benyttes til flere opgaver inden for trafikplanlægning. Er der behov for bedre overblik over den kaotiske morgentrafik ved skolerne, ved stationer eller en rundkørsel, kan droner være et godt værktøj.

Droner giver mulighed for at opnå det overblik der tit mangles, når man står på jorden og skal observere flere steder på én gang. Fx i komplicerede trafiksituationer, parkeringsanalyser eller kortlægning af rutevalg.

Vi benytter desuden droner til at foretage tællinger og registreringer af kølængder.

I videoen her ses en optagelse med en drone, der kortlægger udvalgte cykelruter til Søndersøskolen i Værløse. Ruterne til Søndersøskolen er kortlagt i perioden kl. 7:40-8:05.