Superfortov - et nyt begreb.

Superfortov: Via Trafik introducerer hermed et nyt begreb,  som fungerer som løftestang for bedre planlægning og projektering af særlige fodgængerområder.

SUPERFORTOV – ET NYT BEGREB
Har vi brug for et ord, der favner prioritering af fodgængere? Gennem flere år har vi prioriteret fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for øget mobilitet og bylivskvalitet. Alle tiltag berører fodgængere, men vi har ikke prioriteret disse. Her introducerer vi et nyt begreb Superfortove; en løftestang til investeringer i særlige attraktive fodgængermiljøer i universelt design.

HVAD ER ET SUPERFORTOV?

Superfortove er attraktive, tilgængelige, sikre og trygge gangruter, der interagerer med stedet. Superfortove motiverer til at gå og til social interaktion. De hører til i byer og turistområder og kan fx defineres på følgende måde:

– De forbinder større knudepunkter, turmål og attraktioner
– De er brede nok til, at man kan gå hånd i hånd og passere andre (over 3 m brede)
– De er i universelt design
– De er arkitektonisk og skalamæssigt tilpasset omgivelser (funktionalitet og materialer)
–  De er belyste i menneskelig skala (ikke ud fra vejbelysningsnormer alene)
– De integrerer klimasikring, LAR, beplantning og bynatur
– De er komfortable, trygge og sikre at færdes på
– De tilbyder oplevelser (formidler stedets ånd og historie)
– De adskiller sig fra almindelige fortove (er ikke gågader eller lege- opholdsgader).

Læs mere om Superfortovet i artiklen: Superfortov – et nyt begreb

Her kommer vi blandt andet ind på, hvorfor det er aktuelt, hvad begrebet dækker og hvor det er relevant at indlejre dem.

Artikel publiceret i Trafik & Veje, juni-juli 2018:

Please follow and like us: