Vil du have et bedre indblik i nogle af de barrierer, som færdselshandicappede møder i det offentlige rum? Og har du brug for nogle redskaber til at arbejde målrettet med udformning af god tilgængelighed både i endeligt projekt og under anlæg?

 

Vi tilbyder, sammen med Vej-EU, kurser for ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører. Læs mere her: https://bit.ly/2CSYqey  eller kontakt Christina Merwald: cm@viatrafik.dk  hvis du vil høre mere om kurset

 

01.11.2018