Via Trafik Rådgivning er super glade for at byde vores nye markedschef, Michael W. J. Sørensen, velkommen.
Michael starter den 1. april 2019 som markedschef i Via Trafiks Aarhusafdeling. Han kommer fra en stilling som afdelingsleder ved Transportøkonomisk institut (TØI) i Oslo, hvor han har arbejdet i snart 12 år. Først i seks år som trafiksikkerhedsforsker og derefter i seks år som afdelingsleder.
Michael er er civilingeniør i vej- og trafikplanlægning fra Aalborg Universitet og har en ph.d. i trafiksikkerhed fra samme sted. Derudover er han også uddannet trafiksikkerhedsrevisor.
Som forsker har Michael skrevet over 130 forskningsrapporter og artikler. Han har afholdt faglige præsentationer på over 100 nationale og internationale konferencer og seminarer. De fleste projekter er gennemført for det norske Statens vegvesen, men Michael har også gennemført projekter for det danske Vejdirektorat samt for en række norske, danske og svenske kommuner. Desuden er han medforfatter og kvalitetssikrer af Trafiksikkerhedshåndbogen, som regnes som det førende opslagsværk om trafiksikkerhedstiltag i verden.

Michaels faglige spidskompetencer er:

o Det stedbundne trafiksikkerhedsarbejde (sorte pletter, grå strækninger og trafiksikkerhedsrevision- og inspektion)
o Sikkerhed for cyklende og gående
o Ulykkesanalyser
o Evaluering og effektstudier
o Indsamling og systematisering af kundskab

Vi ser frem til at få Michael som kollega og til at kunne tilbyde vores samarbejdspartnere og kunder hans store viden om trafiksikkerhed og planlægning generelt.
Hvis du vil høre mere om, hvad Michael og Via Trafik Rådgivning kan tilbyde som rådgiver, så kontakt os på: tvo@viatrafik.dk / mm@viatrafik.dk