Tilgængelighed. Via Trafik har for nyligt undervist Horsens Kommune i tilgængelighed for alle, herunder, hvad tilgængelighed indebærer m.m.

Tilgængelighed – en dag i Horsens Med Kierkegaard

” (…) naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der” (Kierkegaard, SV bd. 18 s. 92).

Som Kierkegaard så fint beskriver, er det essentielt at møde det enkelte menneske, hvor det er, hvis man vil føre det et andet sted hen. Med dette in mente har Via Trafik for nyligt undervist Horsens Kommune i tilgængelighed for alle.
Undervisningen var opdelt i to sessioner. Først et foredrag og drøftelser om, hvad tilgængelighed for alle indebærer og hvorfor det er så vigtigt. Dernæst en ”hands-on” gå- og køretur, hvor kommunens embedsmænd blev udstyret med blindebriller, manuel kørestol og mobility-stok for at kunne opleve Horsens midtby som bevægelses- og synshæmmede. Afslutningsvis rundede vi af med en evaluering. Vi har efterfølgende fået denne tilbagemelding:

”Tak for sidst – det var en god dag…
Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger efter dagen, så det må også være et udtryk for en succes”
(Trine Fog Jakobsen, Horsens Kommune)

Er du klædt på til at sikre tilgængeligheden i din by? Og har du tænkt over hvad sand hjælpekunst er? Hvis ikke, så kontakt Christina M. Felthaus på: cm@viatrafik.dk 

Læs mere om tilgængelighed her

Please follow and like us: