Trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, vi gør i Via Trafik.Trafiksikkerhedsarket er udarbejdet af Via Trafik og er et gratis værktøj til trafiksikkerhedsarbejdet. Det er primært henvendt til kommuner.

Trafiksikkerhed – GRATIS værktøj til dig!

Via Trafiksikkerhedsarkfor kommuner og andre offentlige myndigheder.Med Via Trafiksikkerhedsark kan du blandt andet: Samle information over alle politiregistrerede uheld og kategorisere dem Vise udviklingen af uheld fordelt på forskellige trafikanter og uheldstyper Skabe et overskueligt, visuelt billede af uheldsudviklingen i din kommune Analysere uheld i kryds og omkring skoler Vi tror på vidensdeling. Derfor har…