null

Ved du, at vi har et GRATIS værktøj til arbejdet med trafiksikkerhed?

I Via Trafik tror vi på vidensdeling. Derfor har vi udviklet Trafiksikkerhedsarket for kommuner & andre offentlige myndigheder.

Hvad kan det?
Via Trafiksikkerhedsark er et værktøj, der samler information over alle politi-registrerede uheld
og kategoriserer dem på en visuel, overskuelig måde. Arket
kan blandt andet vise udviklingen af uheld fordelt på forskellige trafikanter
og uheldstyper i din kommune. Det kan også bruges til at analysere uheld i kryds og omkring skoler

Hvordan virker det?
Via Trafiksikkerhedsark er et excel- baseret værktøj, som hjælper dig med at
analysere uheldsudviklingen i din kommune. Du henter og indsætter selv
uheldsdata fra Vejman.dk ved brug af et par få klik.

Via Trafiksikkerhedsark er et excel- baseret værktøj, som hjælper dig med at
analysere uheldsudviklingen i din kommune. Du henter og indsætter selv
uheldsdata fra Vejman.dk ved brug af et par få klik.

Herefter vil Trafiksikkerhedsarket på få minutter give dig overblik over de væsentligste
uheldstendenser i din kommune.

Hvem bruger det?
Via Trafiksikkerhedsark er primært henvendt til den kommunale medarbejder, der
arbejder med trafiksikkerhed.

Arket kan både bruges til det store overblik, men også i forbindelse med
de daglige borgerhenvendelser, hvor det kan være en hjælp til hurtigt at undersøge, om der er
registreret uheld på en given lokalitet.

På nuværende tidspunkt er Via Trafiksikkerhedsark allerede udleveret til 32 kommuner,
uddannelsessteder og politiet.

Hvordan får jeg fat i det?
Du får gratis adgang til Via Trafiksikkerhedsark ved at kontakte os her:
Troels Vorre Olsen, tvo@viatrafik.dk / Morten Lind Jensen, mlj@viatrafik.dk