Bustrafik - fremtiden er kollektiv. Via Trafik har hjulpet Vejregelgruppen: 'Kollektiv trafik på veje', med ny eksempelsamling. Læs artiklen.

Bustrafik – Fremtiden er kollektiv – Ny eksempelsamling!

Den seneste eksempelsamling for Kollektiv bustrafik blev publiceret i 2003 – meget er sket siden da. Derfor er vejregelgruppen: ‘Kollektiv trafik på veje’, med bistand fra Via Trafik, ved at udarbejde en helt ny og tidssvarende eksempelsamling.

KOLLEKTIV TRAFIK ER NØDVENDIG FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID
Alle prognoser peger på en stigende befolkningstilvækst. En vækst der i høj grad vil koncentrere sig om de større byer. Som en konsekvens heraf vil der være et øget transportbehov. På grund af byrumsmæssige arealbegrænsninger vil det være svært eller umuligt at håndtere det øgede transportbehov ved at udvide vejene til biltrafikken. Her er de kollektive transportmidler mere effektive i forhold til, hvor mange personer der kan transporteres pr. køretøj. Miljømæssigt er der ligeledes fordele ved, at flere mennesker transporteres i færre køretøjer. Der er derfor i høj grad behov for at skabe attraktiv kollektiv transport som en del af løsningen på fremtidens mobilitet.

EKSEMPELSAMLING FOR KOLLEKTIV BUSTRAFIK
Eksempelsamlingen for Kollektiv bustrafik udspringer af et ønske om at skabe et inspirationskatalog for moderne busløsninger. Emnerne i eksempelsamlingen er blandt andet udvalgt på baggrund af en workshop, som blev afholdt i foråret 2018 med vejregelgruppen og indbudte nøglepersoner. Fokus for workshoppen var aktuelle emner inden for kollektiv trafik. Derudover er der foretaget vidensindsamling gennem faglige netværk fx via LinkedIn og dialogplatforme for kollektiv trafik på nettet. På baggrund af tilbagemeldingerne fra workshoppen og vidensindsamlingen blev der valgt følgende overordnede emner til eksempelsamlingen:

  1. Højklassede busløsninger (BRT og +Way)
  2. ITS-løsninger
  3. Kampen om pladsen
  4. Ny teknologi (fx førerstøttesystemer)

Læs mere om forudsætningerne for eksempelsamlingen i artiklen: Fremtiden er kollektiv – Ny eksempelsamling. Artiklen er bragt i november-udgaven af Trafik og Veje

Vil du vide mere om eksempelsamlingen, så kontakt Anne-Kirstine B. Ellern: ake@viatrafik.dk eller Bruno R. Jespersen: brj@viatrafik.dk

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon