Spænder vi ben for den bæredygtige byudvikling?

Parkeringsnormer spænder ben for bæredygtig byudvikling. Det viser et hurtigt tjek. Mange af landets kommuner opererer med de samme krav til parkering ved nybyggeri på trods af, at bilrådighed, demografi og politiske visioner varierer. Konsekvenserne ved at operere med de samme krav til parkering kan blandt andet betyde at der reserveres unødvendige arealer til parkering og, at vi dermed forringer byens kvalitet og potentiale for byliv.

NORMER BØR TILPASSES DE FAKTUELLE FORHOLD

Erfaringer fra Vejdirektoratet og en lang række parkeringsundersøgelser viser, at der er stor spredning på parkeringsbehovet. Behovet kan således adskille sig betydeligt fra område til område og fra kommune til kommune. Et hurtigt tjek af kommunernes parkeringsnormer viser imidlertid, at en stor del af de krav der stilles til parkering ved nybyggeri og ændret arealanvendelse, er ens i de forskellige kommuner. Noget tyder altså på, at flere kommuner kigger hos nabokommunen når parkeringsnormerne skal opdateres.

ER MINIMUMSNORMER FORENELIGE MED BÆREDYGTIGE VISIONER?

Et tjek af kommunerne parkeringsnormer viser, at en stor del af kommunerne har fastsat en minimumsnorm på 1 plads pr. pr. 50 m2 for kontorbyggeri udenfor de stationsnære områder. Imidlertid viser flere af vores parkeringsundersøgelser, at kontorvirksomheder ofte anlægger flere parkeringspladser end minimumsnormen. Ved en kontorvirksomhed i Roskilde er der konstateret et udlæg på 1 plads pr 20 m2. Hvis det antages, at der er ca. 20 m2 til hver medarbejder i en kontorbygning, og parkeringsnormen er fastsat til 1 plads pr. 50 m2, svarer det til, at kun 40 procent af medarbejderne kan benytte bilen til arbejde. Under samme antagelse svarer et udlæg på 1 plads pr. 20 m2 til, at op til 100 % af medarbejderne kan tage bilen på arbejde. En fast norm på 1 plads pr. 50 m2 for kontorvirksomheder vil på baggrund af vores undersøgelser mange steder være for lidt i forhold til det reelle parkeringsbehov. Omvendt vil en minimumsnorm, hvor man giver virksomhederne frihed til at etablere så mange pladser, som de har lyst til, kunne modarbejde visionerne om at øge brugen af kollektiv trafik og cykling.

Vi har en artikel i Byplan Nyt, hvor vi skitserer nogle af vores erfaringer med emnet.

Læs den fulde artikel her

 

26.03.2019

Parkeringsnormer spænder ben for den bæredygtige byudvikling. Via Trafik har skrevet en artikel om emnet.

Hvis du vil vide mere om parkeringsanalyser, parkeringsstrategier og parkeringsnormer

Så kontakt

Cases

Please follow and like us:
fb-share-icon