Hvordan krydser vi sikrest vejen?

TRAFIKSIKKERHED FOR FODGÆNGERE

Fodgængere er en meget udsat trafikantgruppe, der ofte bliver involveret i trafikuheld, når de krydser vejen. De er derfor ofte ofrene i de mest alvorlige personskadeuheld herhjemme. I samarbejde med Vejle Kommune og Via Trafik er der gennemført et konfliktstudie på fire lokaliteter i Vejle, der hver repræsenterer forskellige udformninger af fodgængerovergange. Målet med undersøgelsen er naturligvis at forbedre trafiksikkerhed samt at afgøre, hvilken udformning der giver den mindste risiko for fodgængeren.

4 LOKALITETER I VEJLE
Projektet tager udgangspunkt i fire typer af udformninger på fodgængerovergange. Helt konkret er der foretaget konfliktstudier på fire lokaliteter i Vejle, for dermed at kunne udpege de bedste løsninger.

Undersøgelsen, der også var en del af en spændende forskningsopgave, blev lavet i samarbejde med bl.a. ingeniørstuderende, Brit Hermansen, fra Aalborg Universitet.

Forskningsopgaven har desuden formeret sig til en artikel, der er  bragt i Trafik og Veje

Læs artiklen her:  Fodgængeres risiko i fodgængerovergange i Vejle

Studentermedhjælper søges til visuel formidling i Via Trafik.

3 korte konklusioner

  1. Kun få bilister viger ved almindelige fodgængerovergange (lokalitet A).
  2.  Krydsningsheller reducerer muligvis risikoen for fodgængerne, men
    mange bilister glemmer at det stadig er dem, der har vigepligt.
  3. Tiltag, der også er hastighedsdæmpende for bilisterne (lokalitet
    B), ser ud til at have en positiv effekt på antallet af konflikter

06.05.2019

Vi indgår ofte i forskningsprojekter - vil du høre mere?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon