Afsætningskultur ved skoler

De fleste af os med skolebørn kender nok til det kaos, der ofte er ved skolerne om morgenen. Vi vil gerne sikre, at de små kommer helskindet fra bilen og ind i klasselokalet. Men det er en ond spiral, for jo flere forældre, der i den bedste mening, vælger at følge deres børn ind – des mere kaotisk fremstår det omkring skolen.

Vi har lavet en undersøgelse af trafikafviklingen på en række skoler.

Du kan læse om projekterne her: Afsætningskultur ved skoler

Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.
Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, herunder også skolevejsprojekterog trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

Quick fix

Ordrup Skole i Charlottenlund har i det seneste år kørt et forsøg med at indrette en midlertidig afsætningsperron. Her holder forældrene i baner efter hinanden og sætter børnene af. Frivillige forældre kan så hjælpe med at tage imod børnene og følge dem ind til skolen. Dermed er der ikke behov for at forlade bilen.

Andre cases

Please follow and like us: