Vi bør have mere fokus på parkering og parkeringsnormer

Undersøgelser af parkeringsbehovet i flere kommuner viser, at parkeringsbehovet ofte er væsentligt lavere end de anvendte normer. Dette kan i værste fald stimulere til øget bilvækst. I Via Trafik mener vi, at der er behov for at øge fokus på de parkeringsnormer, der anvendes rundt om i landet for at sikre, at vi ikke modarbejder den bæredygtige udvikling.

Vi har skrevet en artikel til Trafik og Veje omkring emnet:

Parkeringsnormer som drivkraft for bæredygtig mobilitet

Bæredygtige parkeringsnormer

Behov for nytænkning

Mange kommuner har en praksis for at fastsætte parkeringsnormer ud fra en betragtning om, at der altid skulle være nok parkeringspladser. Der har således været udlagt flere parkeringspladser, end der reelt har været behov for. Men hvis vi skal understøtte den bæredygtige udvikling, er der behov for nytænkning.

Vil du høre mere om vores arbejde med parkeringsnormer?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: