Mere fokus på parkering og parkeringsnormer

Undersøgelser af parkeringsbehovet i flere kommuner viser, at parkeringsbehovet ofte er væsentligt lavere end de anvendte normer. Dette kan i værste fald stimulere til øget bilvækst. I Via Trafik mener vi, at der er behov for at øge fokus på de parkeringsnormer, der anvendes rundt om i landet for at sikre, at vi ikke modarbejder den bæredygtige udvikling.

Vi har skrevet en artikel til Trafik og Veje omkring emnet.

 

NORMER BØR TILPASSES DE FAKTUELLE FORHOLD

I artiklen, der er skrevet af Troels Vorre Olsen og Sara Sonne, analyseres der blandt andet på, at parkeringsnormerne bør tilpasses de faktuelle forhold:

“Generelt viser erfaringer fra Vejdirektoratet og vores egne undersøgelser, at der er stor spredning på parkeringsbehovet. Behovet kan således adskille sig betydeligt fra område til område og fra kommune til kommune. Som nævnt i forrige afsnit vil en overvurdering af parkeringsbehovet kunne tilskynde til større brug af bil. En konsekvens kan også være halvtomme parkeringspladser, der giver uinspirerede byrum. Vi anbefaler derfor, at parkeringsnormer så vidt muligt altid baseres på konkrete registreringer. I Glostrup Kommune medførte parkeringsregistreringerne, at flere af normerne blev tilpasset registreringerne. Særligt for etageboliger blev der vedtaget en markant ændring, da normen blev sænket fra 1,5 til 1 pr. bolig i det stationsnære område”.

 

Læs hele artiklen her: Parkeringsnormer som drivkraft for bæredygtig mobilitet

Bæredygtige parkeringsnormer

Behov for nytænkning

Mange kommuner har en praksis for at fastsætte parkeringsnormer ud fra en betragtning om, at der altid skal være nok parkeringspladser. Der har således været udlagt flere parkeringspladser, end der reelt har været behov for. Hvis vi skal understøtte den bæredygtige udvikling, er der imidlertid behov for nytænkning.

Vil du høre mere om vores arbejde med parkeringsnormer?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon