Glostrup Kommune har ønsket at forbedre tilgængeligheden for alle i deres signalregulerede kryds, herunder også forbedringer af anlæg af nedsænkede kantsten til brugere på hjul og taktile markeringer for synshandicappede.

Enkel tilgængelighedsrådgivning gav Glostrup Kommune flere penge til anlæg

Glostrup Kommune har ønsket at forbedre tilgængeligheden for alle i deres signalregulerede kryds, herunder også forbedringer af anlæg af nedsænkede kantsten til brugere på hjul og taktile markeringer for synshandicappede.

Sammen med én af Via Trafiks tilgængelighedsrevisorer og kommunens drift blev de to udvalgte kryds:  Hovedvejen/Nyvej/Skolevej og Hovedvejen/Nørre Allé/Banegårdsvej besigtiget.

Dette er en simpel måde at få meget tilgængelighed for pengene. Driften i Glostrup Kommune blev vejledt i korrekt udformning af tilgængelighedsløsninger. Herefter udarbejdede vores tilgængelighedsrevisor simple håndskitser, som viser tilgængelighedstiltagene samt et kort notat med vejreglens krav. Disse har driften i Glostrup kommune efterfølgende brugt til omlægning af kantstene og belægninger.

Resultatet blev rigtigt godt og medførte, at Glostrup Kommune ønsker anlæg af tilgængelighed i yderligere to kryds efter samme metode.

Læs desuden artiklen: ”Tilgængelighed i lille eller stor skala?” i Trafik og Veje i maj-nummeret 2019 (link: http://asp.vejtid.dk/Artikler/2019/05x/9283.pdf)